Belyankinite


Typically brownish Belyankinite from Kedykverpakhk. [MdG]