Deloneite


Deloneite from the Koashva mine
[photo: mineralogist.ru]